Archive for the ‘TVA – modificari si noutati’ Category

16 Iun
2017

Comments (1)

admin

ANAF – în atenția contribuabililor care aplică regimul special pentru agricultori și realizează livrări intracomunitare de bunuri agricole

ANAF informează contribuabilii care realizează venituri din agricultură şi aplică regimul special pentru agricultori că, în MO nr. 342/10 mai 2017, a fost publicat OPANAF nr. 1381/2017, prin care se completează formularul (091) utilizat pentru înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, cu rubrici destinate persoanelor care aplică regimul special pentru agricultori şi care efectuează livrări intracomunitare de bunuri agricole. Read the rest of this entry »

18 Mai
2017

Comments (1)

admin

Cota TVA livrare pesticide în situația în care nu cunoaște destinația finală a acestora – precizări ANAF (speță)

Intrebare – Un operator angro care livrează pesticide aplică cota redusă de TVA de 9% în situația în care nu cunoaște destinația finală a acestora ? Read the rest of this entry »

16 Mai
2017

Comments (0)

admin

Modificări și completări aduse Codului fiscal – impozit profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor, contribuții sociale, TVA (scurt și la obiect)

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 319/ 04.05.2017 a fost publicată HG nr. 284/ 2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/ 2016. Read the rest of this entry »

12 Mai
2017

Comments (0)

admin

Returnarea produselor energetice pentru reciclare – speță utila ANAF

Intrebare – Produsele energetice degradate calitativ deţinute într-un antrepozit fiscal de depozitare pot să fie returnate in antrepozitul fiscal de productie pentru reciclare ? Read the rest of this entry »

11 Mai
2017

Comments (2)

admin

OPANAF 1381/2017 – model nou pentru Declarația 091 (MO 342/2017)

Va informam pe aceasta cale ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 10 mai 2017, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1381/27.04.2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Read the rest of this entry »

08 Mai
2017

Comments (0)

admin

Noutăți privind soluționarea cererilor de rambursare de TVA – OPANAF 1232/2017

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 262/ 13.04.2017 a fost publicat OPANAF nr. 1.232/ 2017 privind modificarea şi completarea OPANAF nr. 3.699/ 2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Read the rest of this entry »

04 Mai
2017

Comments (1)

admin

Deductibilitatea tranzacțiilor cu parteneri cu cod TVA ANULAT – info util

Începând cu data de 1 ianuarie 2017, se modifică regulile fiscale atât pentru contribuabilii care au avut codul anulat și au fost reînregistrați după data de 1 ianuarie 2017 cât și pentru beneficiarii achizițiilor de la aceștia. Read the rest of this entry »

27 Apr
2017

Comments (0)

admin

Un destinatar înregistrat care primește produse energetice în vrac trebuie să dețină rezervoare fixe, standardizate ?

Potrivit normelor metodologice de aplicare a titlului VIII din Codul fiscal, destinatarii înregistraţi care primesc produse energetice în vrac transportate prin cisterne, rezervoare sau alte containere similare, care fac parte integrantă din mijlocul de transport (de exemplu: camion-cisternă, vagon-cisternă, nave petroliere), tancuri certificate ISO sau alte containere mai mari de 210 litri în volum, trebuie să facă dovada deţinerii, sub orice formă, de rezervoare fixe, standardizate, calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală, în locul în care urmează a fi recepţionate produsele energetice. Read the rest of this entry »

20 Apr
2017

Comments (0)

admin

Procedura de facturare în numele furnizorilor – precizări oficiale ANAF (speța)

Intrebare – O societate poate sa emita facturi in numele si in contul furnizorului/prestatorului ?

Raspuns Codul fiscal reglementeaza ca beneficiarul poate sa emita facturi în numele și în contul furnizorului/prestatorului în condițiile stabilite prin normele metodologice. Read the rest of this entry »

12 Apr
2017

Comments (0)

admin

ANAF propune reducerea numărului inspecțiilor fiscale efectuate pentru soluționarea deconturilor de TVA negative – cu opțiune de rambursare

Potrivit principalelor direcții de acțiune ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în anul 2017, destinate creșterii nivelului colectării veniturilor bugetare, la punctul 11 s-a stabilit „reducerea numărului inspecțiilor fiscale efectuate pentru soluționarea deconturilor negative cu opțiune de rambursare și utilizarea corespunzatoare a fondului de timp astfel disponibil prin diminuarea numărului de deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată soluţionate cu control anticipat” . Read the rest of this entry »

11 Apr
2017

Comments (0)

admin

Închirieri locuințe sociale construite de Primărie – operațiune scutita fără drept de deducere (TVA)

Intrebare – Închirierea locuintelor construite de o primărie în baza O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari reprezintă operațiuni în sfera TVA ? Read the rest of this entry »

07 Apr
2017

Comments (1)

admin

Stabilire plafon livrări de bunuri supuse taxării inverse – speța TVA de la ANAF (2016)

Intrebare Cum se calculează plafonul de 22.500 lei pentru aplicarea taxării inverse în situaţia în care se emite o factură centralizatoare pentru livrarea de console de jocuri, tablete PC, laptopuri și imprimantelivrarea de console de jocuri, tablete PC, laptopuri și imprimante ? Read the rest of this entry »

06 Apr
2017

Comments (0)

admin

Beneficiarul unor livrări de bunuri poate emite facturi în numele și în contul furnizorului persoană impozabilă stabilit într-o țară terță?

În conformitate cu prevederile Codului fiscal pot fi emise facturi de către beneficiar în numele şi în contul furnizorului în condiţiile stabilite prin normele metodologice. Read the rest of this entry »

05 Apr
2017

Comments (0)

admin

Se aplică TVA la taxa de 80 lei/tonă – fond de mediu conform Ordonanței 31/2013

Având în vedere faptul că:
-taxa de 80 lei /tonă este datorată de către proprietarii sau de adminstratorii de depozite pentru deșeuri inerte și nepericuloase așa cum se precizează la art. 9 alin.1 lit. c din Ordonanța de Urgență nr.196/2005 cu modificările ulterioare Read the rest of this entry »

05 Apr
2017

Comments (0)

admin

Regimul deducerilor TVA – în cazul achizițiilor de know-how

Intrebare – O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care achiziționează know-how-experiență industrială necesară pentru fabricarea unui produs poate să-și exercite dreptul de deducere a taxei aferente achiziției? Read the rest of this entry »