Archive for the ‘TVA – modificari si noutati’ Category

17 Mar
2017

Comments (0)

admin

Speță recentă ANAF – certificate verzi incluse în baza de impozitare a TVA

Intrebare – Contravaloarea certificatelor verzi pe care furnizorul de energie electrică le facturează catre consumatorii de energie electrica este inclusă în baza de impozitare a TVA? Read the rest of this entry »

16 Mar
2017

Comments (0)

admin

Formularul 390 „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” – info modificari 2017

Prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 592/27.01.2017 publicat în M.O. nr. 88/31.01.2017 s-a modificat şi completat Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 591/03.02.2016 publicat în M.O. nr. 94/08.02.2016 care reglementează modelul şi conţinutului formularului (390) „Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare” . Read the rest of this entry »

14 Feb
2017

Comments (0)

admin

Taxa radio TV, înscrisă în factura de energie electrică, se declară în Formularul 394?

Conform Instrucțiunilor de completare a formularului (394) ”Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, Secțiunea 1 lit.C ”Rezumatul declarației privind operațiunile desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conține la pct. 3 valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și valoarea totală a TVA aferentă acestora, defalcate pe cote de TVA, efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA, cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate. Read the rest of this entry »

14 Feb
2017

Comments (0)

admin

TVA – regimul special pentru agricultori (precizări oficiale ANAF)

Va supunem atentiei un material oficial cu privire la regimul special pentru agricultori, material ce prezeinta principalele aspecte în legătură cu aplicarea prevederilor OUG nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal . Read the rest of this entry »

10 Feb
2017

Comments (0)

admin

Circulara 711265/03.02.2017 – cursul de schimb valutar în funcție de care se calculează anumite plafoane (micro, TVA)

Va supunem atentiei, Circulara nr. 711265/03.02.2017, emisa in vederea aplicării unitare a prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codulfiscal, cu modificările si completările ulterioare, referitor la cursul de schimb valutar în funcție de care se calculează anumite plafoane prevăzute de Titlul III -Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv Titlul VII -Taxa pe valoarea adăugată, precum și în ceea ce privește suspendarea până la data de 31 decembrie 2019 a obligației depunerii declarațiilor informative cod 392A, 392B și 393. Read the rest of this entry »

08 Feb
2017

Comments (0)

admin

Procedura înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, societăți comerciale supuse înmatriculării la Registrul Comerțului – nou

Ordinul Președintelui ANAF nr. 605/2017text integral – precizează criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA și aprobă procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, societăți înființate în baza Legii nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului. Ordinul aprobă, de asemenea, procedura de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA a acelorași categorii de persoane impozabile care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA. Read the rest of this entry »

07 Feb
2017

Comments (0)

admin

Ce a fost introdus în noul model al Declarației 300 – “Decont de taxă pe valoarea adăugată” ?

ANAF informează contribuabilii, persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, că a fost aprobat un nou model al formularului 300 – “Decont de taxă pe valoarea adăugată” prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591 / 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial Nr. 94 din 1 februarie 2017 . Read the rest of this entry »

06 Feb
2017

Comments (1)

admin

OPANAF 592/2017 – nou model al Formularului 390 VIES – “Declaraţia recapitulativa privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

ANAF informează contribuabilii persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, că a fost aprobat un nou model al “Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” formularul (390 VIES) prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 592 / 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, publicat în Monitorul Oficial Nr. 88 din 31 ianuarie 2017 . Read the rest of this entry »

03 Feb
2017

Comments (0)

admin

Modul de anulare a codului de TVA – precizări ANAF de ultimă oră – ATENȚIE

Procedura efectivă de anulare a înregistrării în scopuri de TVA se realizează în urma unei discuții față în față cu persoana impozabilă, identificată cu risc fiscal. Aceste persoane sunt invitate la sediul organului fiscal, în vederea evaluării intenției și capacității de a desfășura activități economice. Read the rest of this entry »

02 Feb
2017

Comments (0)

admin

Declarația 300 – a fost publicat PDF-ul inteligent (valabil începând cu anul 2017)

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea D 300 – Decont de taxă pe valoarea adăugată , conform OPANAF nr. 591/2017, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale valabile de la data de 01.01.2017. Read the rest of this entry »

02 Feb
2017

Comments (0)

admin

OPANAF 591/2017 – aprobarea noului modelul şi conţinut al Formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 94 din 01.02.2017 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 591 din 27 Ianuarie 2017 – pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“. Read the rest of this entry »

01 Feb
2017

Comments (0)

admin

OPANAF 605/2017 – noua procedură pentru înregistrare în scopuri de TVA (începând din 01.02.2017)

Va informam ca, in Monitorul Oficial nr. 93/01.02.2017 a fost publicat – OPANAF nr. 605/31.01.2017 – privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. Read the rest of this entry »

30 Ian
2017

Comments (1)

admin

Proiect privind noua procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA – consultă-l aici

Colegii de pe grupul – Contabili pe Facebook – au urcat pe grup, la fisiere, noul proiect privind noua procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA . Read the rest of this entry »

27 Ian
2017

Comments (0)

admin

Perioadă fiscală pentru TVA – semestrul sau anul calendaristic – 27.02.2017 – termen limită de depunere a Formularului 306

ANAF informează contribuabilii – persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, că organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificată a persoanei impozabile, o altă perioadă fiscală, respectiv: Read the rest of this entry »

25 Ian
2017

Comments (5)

admin

Prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale (pana la 27.01.2017) – proiect de OUG azi pe masa Guvernului

Pe site-ul oficial al Guvernului Romaniei a fost publicata o – INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 25.01.2017 – unde observam si prezenta proiectului de OUG care ne intereseaza. Read the rest of this entry »