Archive for the ‘TVA – modificari si noutati’ Category

16 Jan
2017

Comments (0)

admin

Obligații declarative privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale la TVA – 2016 comparativ cu 2017 (util)

Va supunem atentiei, in cele ce urmeaza, un material oficial, elaborat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, cu privire la obligațiile declarative privind schimbarea/menținerea perioadei fiscale la TVA. Read the rest of this entry »

13 Jan
2017

Comments (0)

admin

OPANAF 210/2017 – modificare OPANAF 3698/2015, abrogare OPANAF 3841/2015 (eliminarea Formularului/Declaratie 088)

Multumita colegilor de pe – Contabili pe Facebook – va informam ca, in Monitorul Oficial nr. 40 din 13.01.2017 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 210 din 13 Ianuarie 2017 – privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA“. Read the rest of this entry »

04 Jan
2017

Comments (0)

admin

Declarația 094 – model editabil gratuit, valabil pentru anul 2017 – plus info termen limita depunere în 2017

Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”, Formularul 094 – trebuie depusa pana la data de 25.01.2017 la unitatile Ministerului Finantelor Publice. Read the rest of this entry »

04 Jan
2017

Comments (0)

admin

Formular/Notificare 097 – privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (model 2017)

La inceput de an, va informam ca, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1503/2016text integral aici – s-a realizat adaptarea formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” (aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.529/2012), în sensul exercitării opţiunii de ieşire din sistemul de TVA la încasare, drept pentru care va supunem atentiei (spre download) modelul acestui formular. Read the rest of this entry »

02 Jan
2017

Comments (0)

admin

OPANAF 3698/2016 – model Notificare/Formular 087 (regim special pentru agricultori – TVA)

Va informam ca, in Monitorul Oficial nr. 1059 din 29.12.2016 – fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3698 din 27 Decembrie 2016 – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Read the rest of this entry »

02 Jan
2017

Comments (0)

admin

Declararea operațiunilor scutite de taxă în Declarația/Formularul 394 – răspuns oficial ANAF

Intrebare – in Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA (formular 394) se declară şi achizitiile din operatiuni scutite de taxa pe valoare adaugata? Read the rest of this entry »

14 Dec
2016

Comments (2)

admin

Circulara A_VAD_1270/09.12.2016 – înregistrarea fiscală a unui nerezident de către un plătitor de venit (ANAF – 12.12.2016)

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata (in data de 12.12.2016) – Circulara nr. A_VAD_1270/09.12.2016Înregistrarea fiscală a unui nerezident de către un plătitor de venit, al carei continut vi-l prezentam in continuare. Read the rest of this entry »

02 Dec
2016

Comments (0)

admin

Pot fi restituite accizele aferente produselor energetice returnate în antrepozitul fiscal în vederea reciclării, recondiționării sau distrugerii?

Conform prevederilor din Codul fiscal, pentru produsele energetice returnate în antrepozitele fiscale din România în vederea reciclării, recondiţionării sau distrugerii, după caz, accizele plătite pot fi restituite la solicitarea operatorului economic . Read the rest of this entry »

25 Nov
2016

Comments (0)

admin

Termenul limită pentru depunerea Declarației 394 (aferenta lunii octombrie 2016) a fost prorogat până pe 05.12.2016

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul ANAF, termenul limită pentru depunerea declarației 394 a fost prorogat până pe 5 decembrie 2016 . Read the rest of this entry »

23 Nov
2016

Comments (0)

admin

Băuturile alcoolice care nu mai corespund din punct de vedere calitativ pot să fie reintroduse în antrepozitul fiscal de producție în vederea reciclării ?

Potrivit Codului fiscal, băuturile alcoolice eliberate în consum, care devin improprii consumului pot fi retrase din circuitul economic şi reintroduse în antrepozitul fiscal de producţie în vederea reciclării. Read the rest of this entry »

23 Nov
2016

Comments (4)

admin

D 394 – declarare contracte de chirie încheiate cu PF, bonuri fiscale primite de la plătitori/neplătitori de TVA fără CUI client pe ele, etc.

Colegii de pe grupul – Contabili pe Facebook (Cornel Grama) – au sunat la asistenta contribuabili la Bucuresti (0314-039.160) – si au pus urmatoarele intrebari dat fiind haosul creat cu ce se declara si ce nu se declara in D 394 : Read the rest of this entry »

17 Nov
2016

Comments (0)

admin

Precizări ANAF cu privire la D 394 aferenta lunii octombrie 2016 – info util

ANAF vine cu o serie de clarificari, adresate in principal persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA – clarificari referitoare la formularul 394 “Declaratie informativa privind livrarile prestarile si achiitile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA” – pentru luna octombrie 2016. Read the rest of this entry »

16 Nov
2016

Comments (0)

admin

Persoanele impozabile pot converti în formă electronică facturile emise/primite pe suport hârtie în vederea stocării?

Conform prevederilor Codului fiscal și ale normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziție, cu condiția să asigure autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea acestora, conform art. 319 alin. (25) din Codul fiscal, de la momentul emiterii/primirii până la sfârșitul perioadei de stocare.Indiferent de forma în care este emisă/primită factura , și factura stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă, se consideră exemplar original, conform normelor metodologice. Read the rest of this entry »

10 Nov
2016

Comments (0)

admin

Clarificări suplimentare ANAF – referitor la Formularul/Declarația 394 (în atenția persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA)

ANAF vine cu o serie de precizari suplimentare, adresate in principal persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA – precizari referitoare la formularul 394 “Declaratie informativa privind livrarile prestarile si achiitile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA”. Read the rest of this entry »

08 Nov
2016

Comments (0)

admin

Determinare cifră de afaceri la ieșirea din sistemul TVA la încasare – speța ANAF 2016

Intrebare – Cum se determină cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei prevăzut pentru TVA? Read the rest of this entry »