Archive for the ‘Situatii financiare anuale’ Category

27 Apr
2017

Comments (0)

admin

Entități cu cifra de afaceri de peste 10 milioane lei la 31.12.2016 – obligații în 2017 (cf. art. 185, alin 4, din Legea nr. 31/1990)

Dupa cum stiti, conform Legii societăţilor nr. 31/16.11.1990 , publicata in MO nr. 126/17.11.2016 – societăţile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alin. (1). Read the rest of this entry »

26 Apr
2017

Comments (0)

admin

Notele explicative – Anexa 7, Anexa 8 și Anexa 9 – pentru bilanț 31.12.2016 la ONG-uri (finale la dosar)

Pentru ca termenul limita de depunere se apropie (detalii mai jos), va propunem in cele ce urmeaza modelul actualizat la nivelul anului 2017 pentru o serie din notele explicative necesare la dosar bilant ONG la 31.12.2016 – note explicative ce se intocmesc in mod obligatoriu de entitatile fara scop patrimonial (persoanele juridice fara scop lucrativ). Read the rest of this entry »

25 Apr
2017

Comments (0)

admin

Notele explicative – Anexa 4, Anexa 5 și Anexa 6 – pentru bilanț 31.12.2016 la ONG-uri (gratuit și editabil)

Avand in vedere ca termenul final de depunere se apropie (detalii mai jos), va propunem in cele ce urmeaza modelul actualizat la nivelul anului 2017 pentru o serie din notele explicative necesare la dosar bilant ONG la 31.12.2016 – note explicative ce se intocmesc in mod obligatoriu de entitatile fara scop patrimonial (persoanele juridice fara scop lucrativ). Read the rest of this entry »

24 Apr
2017

Comments (2)

admin

Noua procedură pentru corectarea erorilor din situațiile financiare anuale – OMFP 543/2017

Prin O.M.F.P. nr. 543/04.04.2017 publicat în M.O. nr. 243/07.04.2017 s-a modificat şi completat O.M.F.P. nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial. Read the rest of this entry »

21 Apr
2017

Comments (2)

admin

Notele explicative – Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 – pentru bilanț 31.12.2016 la entități fără scop patrimonial (ONG)

Va propunem in cele ce urmeaza modelul actualizat la nivelul anului 2017 pentru o serie din notele explicative necesare la dosar bilant ONG la 31.12.2016 – note explicative ce se intocmesc in mod obligatoriu de entitatile fara scop patrimonial (persoanele juridice fara scop lucrativ). Read the rest of this entry »

19 Apr
2017

Comments (1)

admin

ATENȚIE – apropiere termen de depunere a situaţiilor financiare anuale de către asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial

ANAF informează contribuabilii că termenul pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, de către asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, potrivit O.M.F.P. nr. 166/2017 este 02 mai 2017 (120 de zile de la incheierea exerciţiului financiar). Read the rest of this entry »

13 Apr
2017

Comments (2)

admin

Raport cenzor/cenzori – model pentru bilanț contabil la 31.12.2016 (asociații/fundații/federații – ONG-uri)

Va propunem in continuare, modelul gratuit pentru Raport Cenzor/Cenzori, actualizat la nivelul anului 2017, necesar la completarea dosarului pentru depunerea bilantului contabil la 31.12.2016 (la ONG) – model ce poate fii folosit de o asociație/fundație/federație. Din experienta proprie va putem confirma ca se cere a fii prezent la dosar in momentul depunerii la DGFP (ghișeu sau online), chiar daca legislația prevede ca nu este necesar cenzor in cazul unui ONG cu pana la 3 asociați . Read the rest of this entry »

11 Apr
2017

Comments (0)

admin

Raport de misiune (întocmire și semnare a situațiilor financiare) – model CECCAR

Va supunem atentiei un model de Raport de Misiune, ce se intocmeste de catre expertul contabil, urmare a misiunii de întocmire şi semnare a situaţiilor financiare ale unei entitati (firma/ONG/etc.) pentru exerciţiul financiar de la 31.12 dintr-un anumit an. Read the rest of this entry »

11 Apr
2017

Comments (2)

admin

Notă informativă MFP (în atenția persoanelor juridice fără scop patrimonial) – referitor la încheierea exercițiului financiar al anului 2016

I. Cadrul legal:

1. Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) și art. 28 alin. (6) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, situații financiare care se compun din bilanț şi contul rezultatului exerciţiului . Read the rest of this entry »

10 Apr
2017

Comments (2)

admin

OMFP 543/2017 – modificare și completare OMFP 450/2016 (corectarea erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale)

Va informam pe acteasta cale ca, in MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 7 aprilie 2017 a fost publicat – ORDINUL Nr. 543/2017 din 4 aprilie 2017 – privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial. Read the rest of this entry »

10 Apr
2017

Comments (0)

admin

Cine are dreptul pentru semnare bilanț (situații financiare anuale – raportări contabile anuale) la 31.12.2016

Dupa cum stiti, potrivit OMFP 166/2017, situatiile financiare si raportările contabile la 31.12.2016 pot fi semnate numai de persoanele abilitate potrivit legii: Read the rest of this entry »

06 Apr
2017

Comments (3)

admin

Model „Raport Președinte ONG la bilanț/situații financiare la 31.12.2016” – necesar la dosar (gratuit, orientativ)

Dupa cum stiti, ca si in cazul companiilor, ONG-urile sunt obligate sa anexeze o serie de documente la dosarul de bilant – motiv pentru care va supunem atentiei – modelul de Raport al Presedintelui, actualizat la nivelul anului 2017, necesar la completarea dosarului pentru depunerea bilantului contabil la 31.12.2016 (la ONG-uri) – model ce poate fii folosit de o asociatie/fundatie/federatie. Read the rest of this entry »

04 Apr
2017

Comments (1)

admin

Model „Nota explicativă nr. 10 (alte informații)” – pentru bilanțul anual la 31.12.2016 (dosar)

Desi nu sunt necesare pentru toate entitatile, in urma cererilor, dar si cu acordul vostru, pentru cei interesati, puteti descarca in cele ce urmează, varianta actualizata la nivelul anului 2017 pentru Nota explicativa nr. 10 – Alte informatii cu privire la anul fiscal 2016 – model ce reda informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, info in legatura cu bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda străina, informatii referitoare la impozitul pe profit, cifra de afaceri, etc. Read the rest of this entry »

31 Mar
2017

Comments (2)

admin

Model „Nota explicativă nr. 9 (calcul și analiză indicatori)” – bilanț la 31 decembrie 2016 (model)

Desi nu sunt necesare pentru toate entitatile, in urma cererilor, dar si cu acordul vostru, va supunem atentiei varianta actualizata la nivelul anului 2017 pentru „Nota explicativa nr. 9 – Exemple de calcul si analiza principalilor indicatori economico-financiari pentru 2016” – model in varianta Excel si cu un numar de 3 pagini (vezi sheet-uri). Read the rest of this entry »

30 Mar
2017

Comments (6)

admin

Model „Nota explicativă nr. 8” – pentru dosar situații financiare/bilanț la 31.12.2016 (actualizată 2017)

Desi nu sunt necesare pentru toate entitatile, in urma cererilor, dar si cu acordul vostru, va supunem atentiei varianta actualizata la nivelul anului 2017 pentru Nota explicativa nr. 8 – Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere (informatii pentru anul fiscal 2016) – model in varianta MS Excel pentru editare usoara. Read the rest of this entry »