Archive for the ‘Situatii financiare anuale’ Category

23 Mar
2017

Comments (0)

admin

Model „Nota explicativă nr. 4” – necesară pentru dosar bilanț la 31.12.2016 (actualizată)

Desi nu sunt necesare pentru toate entitatile, in urma cererilor, dar si cu acordul vostru, va propunem in continuare modelul realizat de noi pentru „Nota explicativa 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2016” – model ce trebuie completat si apoi anexat la dosarul pentru bilanțul la 31 decembrie 2016 (alaturi de celelalte note). Read the rest of this entry »

21 Mar
2017

Comments (1)

admin

Model “Nota explicativă nr. 2″ și “Nota explicativă nr. 3″ – pentru dosar bilanț/situații financiare la 31.12.2016

Desi nu sunt necesare pentru toate entitatile, in urma cererilor, dar si cu acordul vostru, va propunem in continuare modelele actualizate la nivelul anului 2017 pentru Nota Explicativa 2 „Provizioane pentru riscuri si cheltuieli in anul 2016” si pentru Nota Explicativa 3 „Repartizarea profitului in anul 2016”, note ce trebuie anexate la dosarul de bilant. Read the rest of this entry »

21 Mar
2017

Comments (1)

admin

Depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale (la 31.12.2016) – precizări de ultimă oră de la ANAF

ANAF informează contribuabilii că prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 166/2017, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 86/31.01.2017, au fost aprobate principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Read the rest of this entry »

20 Mar
2017

Comments (0)

admin

Model „Nota explicativă nr. 1” – necesară la dosar bilanț 31.12.2016 (actualizat 2017)

Desi nu sunt necesare pentru toate entitatile, in urma cererilor, dar si cu acordul vostru, ne-am propus sa incepem (ca si in anii trecuti) seria modelelor pentru notele explicative aferente bilantului la 31.12.2016, cu precizarea ca o sa incercam sa le actualizam pe toate la cerintele din acest an. Read the rest of this entry »

20 Mar
2017

Comments (0)

admin

ATENȚIE la bilanț 31.12.2016 – se scanează TOATE documentele solicitate, se anexează sub forma de arhiva .zip și abia apoi se trimite PDF-ul

Potrivit prevederilor OMFP 166/25.01.2017text integralformatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2016 si al situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2016, generat prin programele de asistentã, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40 (dupa caz), la care trebuie atasat si un fisier cu extensia .zip. Read the rest of this entry »

17 Mar
2017

Comments (2)

admin

Ce depun la bilanţ 31.12.2016 – persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară/nu desfăşoară activităţi economice

Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea, compuse din : Read the rest of this entry »

17 Mar
2017

Comments (1)

admin

Raport administrator pentru bilanț/situații financiare la 31.12.2016 – model cu completări utile, actualizat la 17.03.2017 (editabil)

Avand in vedere precizarile colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va supunem atentiei modelul actualizat la nivelul 17.03.2017, pentru “Raport Administrator″ – necesar pentru bilanțul la 31.12.2016, prin care administratorul societatii supune informarii datele cu privire la societate (indicatori si alte detalii – realizati/realizate in anul fiscal anterior – respectiv 2016). Read the rest of this entry »

15 Mar
2017

Comments (3)

admin

Contract de prestări servicii – privind întocmirea și semnarea situațiilor financiare/bilanțului (model)

Va supunem atentiei un model de contract de prestări servicii – privind întocmirea și semnarea situațiilor financiare, aplicabil si pentru bilantul la 31.12.2016, model in conformitate cu Standarul Profesional CECCAR nr. 22. Read the rest of this entry »

13 Mar
2017

Comments (2)

admin

Model „Propunere de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor)” – pentru dosar bilanț 31.12.2016

La fel ca in fiecare an, va oferim in cele ce urmeaza, modelul de “Propunere de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor) in exercitiul financiar anterior″ – actualizat la nivelul anului 2017 – model pentru bilantul la 31.12.2016, prin care reprezentantii societatii supun informarii datele cu privire la repartizarile facute in contul profitului (in cazul in care nu este pierdere). Read the rest of this entry »

09 Mar
2017

Comments (1)

admin

Raport/Proces-verbal pentru Adunare Generala Asociați/Acționari (situație pierdere) – model (bilanț 31.12.2016)

Va propunem in continuare modelul actualizat la nivelul anului 2017 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in 2017 (situatii financiare la 31.12.2016), model pentru cazul in care compania in cauza inregistreaza pierdere. Read the rest of this entry »

08 Mar
2017

Comments (1)

admin

Bilant ONG la 31.12.2016 – PDF inteligent oficial (ANAF), necesar pentru generarea formularelor

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent oficial necesar pentru generarea S1014-S1015-S1016-S1017 – Situaţii financiare la 31 decembrie 2016 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/2007, precum şi cu OMFP nr.166/2017 . Read the rest of this entry »

08 Mar
2017

Comments (2)

admin

Raport/Proces-verbal pentru Adunare Generala Asociați/Acționari (situație profit) – model (bilanț 31.12.2016)

Fiind absolut necesar dosarului de bilant (pentru an 2016, va propunem in cele ce urmeaza, modelul actualizat la nivelul anului 2017 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in anul 2017 (situatii financiare la 31.12.2016), model pentru cazul in care compania/entitatea in cauza inregistreaza profit. Read the rest of this entry »

06 Mar
2017

Comments (3)

admin

Proces-Verbal Adunare Generala Asociați ONG – model pentru dosar bilanț 31.12.2016

Va supunem atentiei in cele ce urmeaza, modelul pentru Procesul-Verbal al Adunarii Generale a Asociatilor, in cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial, parte importanta din dosarul de bilant la 31.12.2016 (la ONG-uri). Read the rest of this entry »

03 Mar
2017

Comments (5)

admin

Declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității – model pentru bilanț ONG la 31.12.2016

Si in cazul ONG-urilor, situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate la 31.12.2016 trebuie sa fie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial . Read the rest of this entry »

01 Mar
2017

Comments (4)

admin

Cine are dreptul de a semna bilanțul la 31.12.2016 (situații financiare anuale-raportări contabile) – info 2017

Potrivit OMFP 166/2017, situatiile financiare la 31.12.2016 pot fi semnate numai de persoanele abilitate potrivit legii: Read the rest of this entry »