Archive for the ‘Salarizare’ Category

23 Iun
2017

Comments (0)

admin

Ordin comun MCSI/MEN/MMJS/MFP nr. 409/4020/737/703 pe 2017 – privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (în vigoare de la 01 iulie 2017)

Va informam pe aceasta cale ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 22 iunie 2017, a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale / Ministerului Educaţiei Naţionale / Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale / Ministerului Finanţelor Publice nr. 409/4020/737/703/2017 – privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator. Read the rest of this entry »

23 Iun
2017

Comments (0)

admin

Încadrare elevi și studenți pe perioada vacanței de vară – precizări oficiale

Angajatorii care încadrează elevi sau studenti pe perioada vacantei de vara, beneficiaza pentru fiecare elev sau student de un stimulent lunar in cuantum de 250 lei/luna . Read the rest of this entry »

19 Iun
2017

Comments (0)

admin

Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților – info actualizat (iunie 2017)

Conform Art. 144 din Codul Munciivarianta la zi aici – dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor, iar dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Read the rest of this entry »

16 Iun
2017

Comments (1)

admin

Se datorează contribuția de asigurări pentru șomaj pentru plățile compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de muncă?

Potrivit Codului fiscal, se exceptează de la plata contribuţiilor de asigurări pentru şomaj compensaţiile acordate, în condiţiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de muncă, persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt trecute în rezervă ori în retragere. Read the rest of this entry »

16 Iun
2017

Comments (1)

admin

Intenție modificări Legea Zilierilor nr. 52/2011 – înființare agenții de mediere (firme cu cod CAEN 7810)

Pe site-ul oficial al MMJS a fost postat in data de 15.06.2017 – un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 – text la mai 2017 aici – privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri , prezentul proiect de act normativ dorind sa reglementeze următoarele aspecte: Read the rest of this entry »

15 Iun
2017

Comments (1)

admin

Adeverință salariat sănătate – pentru medicul de familie (model oficial 2017)

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, mai exact potrivit normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, va supunem atentiei modelul oficial de adeverinta tip pentru persoanele angajate . Read the rest of this entry »

14 Iun
2017

Comments (1)

admin

Legea privind internshipul – proiect nou postat de Ministerul Muncii

Pe site-ul oficial al MMJS a fost postat recent un – Proiect de Lege privind internshipul – propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect putand fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.gov.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (termen limita 18.06.2017). Read the rest of this entry »

14 Iun
2017

Comments (0)

admin

NOU – modificări Codul Muncii – CIM neîncheiat în formă scrisă, se prezuma ca a fost încheiat pe o durata nedeterminată, AA la CIM trebuie făcut anterior producerii efectelor juridice ale modificării, etc.

La nivel european, munca nedeclarată reprezintă orice activitate remunerată care este legală în ceea ce priveşte natura sa, dar nu este declarată autorităţilor publice. Prin urmare, prin prestarea activităţii fără declararea acesteia, statul nu îşi exercită atributul său fiscal asupra veniturilor provenite din munca realizată, iar salariatul nu beneficiază de protecţia reglementată de legislaţia muncii . Read the rest of this entry »

13 Iun
2017

Comments (1)

admin

HG 374/2017 – norme de aplicare in cazul primei de instalare (MO 414/2017)

Avand in vedere ca in MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 6 iunie 2017, a fost publicata HG 374/25.05.2017 – pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, și pentru modificarea și completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, va supunem atentiei textul integral al acesteia. Read the rest of this entry »

13 Iun
2017

Comments (1)

admin

Tratamentul fiscal al veniturilor din salarii – persoana fizică cu handicap accentuat

Intrebare – O persoana fizică cu handicap accentuat este scutită de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din salarii? Read the rest of this entry »

13 Iun
2017

Comments (1)

admin

Model cerere eliberare extras din REVISAL (pentru persoane fizice) – model oficial ITM 2017

Va prezentam in continuare modelul (actualizat 2017) de cerere de eliberare extras din REVISAL, cerere ce se depune de catre ORICE PERSOANA FIZICA – pentru a beneficia ulterior de adresa oficiala din partea ITM cu datele reale din Revisal. Read the rest of this entry »

12 Iun
2017

Comments (1)

admin

NOU – proiect de lege privind reglementarea activității de tele-muncă (oficial)

Pe site-ul oficial al MMJS a fost postat un – Proiect de lege privind reglementarea activității de tele-muncă – in expunerea de motive precizandu-se urmatoarele: Read the rest of this entry »

12 Iun
2017

Comments (1)

admin

Ce beneficii au persoanele care au lucrat în grupe superioare de muncă, respectiv condiții deosebite/speciale de muncă?

Perioada lucrată în grupe superioare de muncă, respectiv condiţii deosebite/speciale de muncă conferă asiguraţilor următoarele drepturi: Read the rest of this entry »

12 Iun
2017

Comments (2)

admin

Impozitarea veniturilor din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri – info iunie 2017

Baza legală:
Legea 52/2011, republicată în 2015, modificată şi completată prin Legea 105/2017,
Legea 2272015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
– Ordin 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 52/2011,
Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii 1045/2084/793/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Read the rest of this entry »

12 Iun
2017

Comments (1)

admin

Cerere recuperare bază date Revisal de la ITM – 2017 (model oficial și editabil)

Va supunem atentiei modelul de cerere (actualizat 2017), prin care PERSOANA JURIDICA solicita recuperarea bazei de date de la ITM , avand ca motiv pierderea datelor din calculatorul pe care era instalat programul – ca urmare a unei defectiuni, sau din alte motive. Read the rest of this entry »