Archive for the ‘Reglementari contabile’ Category

23 Iun
2017

Comments (0)

admin

Ordin comun MCSI/MEN/MMJS/MFP nr. 409/4020/737/703 pe 2017 – privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (în vigoare de la 01 iulie 2017)

Va informam pe aceasta cale ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 22 iunie 2017, a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale / Ministerului Educaţiei Naţionale / Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale / Ministerului Finanţelor Publice nr. 409/4020/737/703/2017 – privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator. Read the rest of this entry »

21 Iun
2017

Comments (0)

admin

In ce situație poate fi utilizat, ulterior radierii, codul de identificare fiscală retras unui contribuabil?

Codul de procedură fiscală definește radierea înregistrării fiscale ca fiind activitatea de retragere a codului de identificare fiscală şi a certificatului de înregistrare fiscală. Read the rest of this entry »

12 Iun
2017

Comments (2)

admin

Impozitarea veniturilor din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri – info iunie 2017

Baza legală:
Legea 52/2011, republicată în 2015, modificată şi completată prin Legea 105/2017,
Legea 2272015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
– Ordin 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 52/2011,
Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii 1045/2084/793/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Read the rest of this entry »

08 Iun
2017

Comments (0)

admin

Procesul verbal privind controlul inopinat – precizări oficiale ANAF (2017)

Intrebare – Care este actul pe care îl încheie organul fiscal la finalizarea controlului inopinat și în ce termen își poate exprima contribuabilul punctul de vedere față de acesta? Read the rest of this entry »

06 Iun
2017

Comments (0)

admin

ANAF – prevederile aplicabile de către persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare/fără lichidare (info util)

Dizolvarea are loc :

►cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului ( Titlul VII „Lichidarea societăţilor ”art.260 din Legea societăţilor nr. 31/1990) sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii. Este lichidarea urmată de radiere : la cerere/din oficiu de către registrul comerţului/tribunal Read the rest of this entry »

31 Mai
2017

Comments (2)

admin

ANAF – necesitatea respectării obligației de comercializare a țigaretelor și produselor din tutun care sunt produse în conformitate cu noile reglementări legale

Va supunem atentiei un material oficial, cu privire la necesitatea respectării obligației de comercializare a țigaretelor și produselor din tutun care sunt produse în conformitate cu noile reglementări legale, incepand cu data de 20.05.2017. Read the rest of this entry »

30 Mai
2017

Comments (1)

admin

Sistemul opțional anual de declarare și plată a impozitului pe profit cu plați anticipate efectuate trimestrial – info 2017

Baza legală:

Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordin ANAF 726/2016 pentru aprobarea modelului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare Read the rest of this entry »

29 Mai
2017

Comments (1)

admin

Informații care constituie secret fiscal – precizări oficiale ANAF

Intrebare – Organul fiscal poate comunica, la cererea unei persoane fizice sau juridice, informaţiile pe care le deţine despre un anumit contribuabil? Read the rest of this entry »

23 Mai
2017

Comments (0)

admin

Un contribuabil poate fi înregistrat din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale ?

Potrivit Codului de procedură fiscală in scopul administrării creanţelor fiscale, organul fiscal central poate să înregistreze, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, un subiect de drept fiscal când acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii. Read the rest of this entry »

17 Mai
2017

Comments (0)

admin

Ghid ANAF privind aplicarea impozitului specific unor activități – NOU

Prezentul ghid (16 pagini), se adresează persoanelor juridice române care, prin derogare de la prevederile Titlului II – Impozitul pe profit – din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de plată a impozitului specific, reglementat potrivit legislației în domeniu. Read the rest of this entry »

17 Mai
2017

Comments (3)

admin

Impozitarea dividendelor – info rapid oficial (actualizat la data de 17.05.2017)

ANAF informează contribuabilii că impozitul pe dividende se calculează aplicând o cotă de 5% asupra dividendului brut. Persoana juridică care distribuie dividendele are obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende, odată cu plata acestora. Read the rest of this entry »

26 Apr
2017

Comments (0)

admin

Scrisoare de garanție/polița de asigurare de garanție – speța ANAF (suspendarea executării silite)

Intrebare – Suspendarea executarii silite pe perioada derularii acțiunii în contencios administrativ împotriva deciziei de respingere a contestației contribuabilul poate avea la bază o scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie ? Read the rest of this entry »

25 Apr
2017

Comments (0)

admin

În ce condiții rămâne fără obiect scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanție depusă de contribuabil pentru suspendarea sau neînceperea executării silite?

Codul de procedură fiscală prevede că scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie depusă de contribuabil în vederea suspendării sau neînceperii executării silite în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, inclusiv pe timpul soluţionării acţiunii în contencios administrativ, rămâne fără obiect în următoarele situaţii: Read the rest of this entry »

21 Apr
2017

Comments (2)

admin

Firmele platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu 1 ianuarie 2017 – nu aplica impozitul specific (cel putin în 2017)

Venim azi cu o serie de clarificari aferente articolului nostru de ieri – link, articol ce avea ca baza – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 464 din 17 martie 2017 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati – publicat in Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017. Read the rest of this entry »

20 Apr
2017

Comments (4)

admin

Oficial de la ANAF – impozitul specific (aplicare, cine este obligat la plata, regim mixt impozitare, nescutire micro, etc.)

ANAF informeaza contribuabilii ca in MO nr. 266/14.04.2017 a fost publicat Ordinul nr. 264/464/14.04.2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati aplicabil contribuabililor persoane juridice care desfasoara activitati principale si/sau secundare mai precis firmelor care aveau înscrise în actele constitutive, la 31 decembrie 2016, ca activitate principală sau secundară, una dintre următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN (și care le desfășoară efectiv) : Read the rest of this entry »