Archive for the ‘Reglementari contabile’ Category

17 Mai
2017

Comments (0)

admin

Ghid ANAF privind aplicarea impozitului specific unor activități – NOU

Prezentul ghid (16 pagini), se adresează persoanelor juridice române care, prin derogare de la prevederile Titlului II – Impozitul pe profit – din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de plată a impozitului specific, reglementat potrivit legislației în domeniu. Read the rest of this entry »

17 Mai
2017

Comments (3)

admin

Impozitarea dividendelor – info rapid oficial (actualizat la data de 17.05.2017)

ANAF informează contribuabilii că impozitul pe dividende se calculează aplicând o cotă de 5% asupra dividendului brut. Persoana juridică care distribuie dividendele are obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende, odată cu plata acestora. Read the rest of this entry »

26 Apr
2017

Comments (0)

admin

Scrisoare de garanție/polița de asigurare de garanție – speța ANAF (suspendarea executării silite)

Intrebare – Suspendarea executarii silite pe perioada derularii acțiunii în contencios administrativ împotriva deciziei de respingere a contestației contribuabilul poate avea la bază o scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie ? Read the rest of this entry »

25 Apr
2017

Comments (0)

admin

În ce condiții rămâne fără obiect scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanție depusă de contribuabil pentru suspendarea sau neînceperea executării silite?

Codul de procedură fiscală prevede că scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie depusă de contribuabil în vederea suspendării sau neînceperii executării silite în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, inclusiv pe timpul soluţionării acţiunii în contencios administrativ, rămâne fără obiect în următoarele situaţii: Read the rest of this entry »

21 Apr
2017

Comments (2)

admin

Firmele platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu 1 ianuarie 2017 – nu aplica impozitul specific (cel putin în 2017)

Venim azi cu o serie de clarificari aferente articolului nostru de ieri – link, articol ce avea ca baza – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 464 din 17 martie 2017 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati – publicat in Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017. Read the rest of this entry »

20 Apr
2017

Comments (4)

admin

Oficial de la ANAF – impozitul specific (aplicare, cine este obligat la plata, regim mixt impozitare, nescutire micro, etc.)

ANAF informeaza contribuabilii ca in MO nr. 266/14.04.2017 a fost publicat Ordinul nr. 264/464/14.04.2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati aplicabil contribuabililor persoane juridice care desfasoara activitati principale si/sau secundare mai precis firmelor care aveau înscrise în actele constitutive, la 31 decembrie 2016, ca activitate principală sau secundară, una dintre următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN (și care le desfășoară efectiv) : Read the rest of this entry »

19 Apr
2017

Comments (0)

admin

Bunurile mobile ale unui contribuabil, care au fost sechestrate anterior de alți creditori pot fi sechestrate de către executorul fiscal?

Potrivit Codului de procedură fiscală dacă în cadrul executării silite se sechestrează şi bunuri gajate pentru garantarea creanţelor altor creditori, organul fiscal de executare silită trimite şi acestora câte un exemplar din procesul-verbal de sechestru. Read the rest of this entry »

18 Apr
2017

Comments (0)

admin

Înlocuirea bunurilor sechestrate – speța ANAF pe domeniul colectării creanțelor fiscale

Intrebare – La solicitarea debitorului, un bun mobil al acestuia care a fost pus sub sechestru de către executorul fiscal poate fi înlocuit cu un alt bun? Read the rest of this entry »

13 Apr
2017

Comments (0)

admin

Ce se întâmpla cu masurile asiguratorii luate înainte de emiterea titlului de creanța ?

Raspuns – Potrivit Codului de procedura fiscala, in situatia in care masurile asiguratorii au fost luate inainte de emiterea titlului de creanta acestea inceteaza daca titlul de creanta nu a fost emis si comunicat în termen de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse masurile asiguratorii. Read the rest of this entry »

11 Apr
2017

Comments (0)

admin

Termen limită de depunere în 02.05.2017 – al “Decontului privind accizele” – formular 120

ANAF informează operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, că au obligaţia de completare şi depunere până la data 2 mai 2017 a formularului 120 “Decont privind accizele” pentru anul 2016. Read the rest of this entry »

07 Apr
2017

Comments (1)

admin

Înlesniri/Amânări la plată-eșalonări – pentru ce se acordă, pe ce perioadă, unde se depune cererea și ce se anexează la ea, etc.

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vine în sprijinul dumneavoastră, informându-vă că, pentru a vă putea achita obligaţiile fiscale restante, puteţi beneficia de facilităţi, cum ar fi acordarea de înlesniri la plată. Read the rest of this entry »

05 Apr
2017

Comments (2)

admin

Catalogul serviciilor livrate contribuabililor – document oficial de la ANAF

Catalogul serviciilor livrate contribuabililor, care oferã suport și îndrumare pentru aplicarea legislației fiscale în domeniul impozitelor și taxelor, precum si al comunicãrii unor acte administrative, a fost publicat pe site-ul institutiei – anaf.ro. Read the rest of this entry »

30 Mar
2017

Comments (2)

admin

Termenul limită pentru înregistrarea contribuabililor care aplică impozitul specific unor activități pentru anul 2017 – întrebări și răspunsuri

Va supunem atentiei, sinteza intrebarilor si raspusurilor, din cadrul sesiunii de asistenţă online de ieri – 29.03.2017 – a ANAF, sesiune pe teme faptului ca, data de 31 martie 2017, constituie termenul limită pentru înregistrarea contribuabililor care aplică impozitul specific unor activități pentru anul 2017 . Read the rest of this entry »

23 Mar
2017

Comments (1)

admin

Impozit specific – precizări noi ANAF – deși normele de aplicare nu au fost publicate

ANAF informeaza contribuabilii ca in MO nr. 812/14.10.2016 a fost publicata Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati aplicabil contribuabililor persoane juridice care desfăşoară activităţi principale şi/sau secundare în următoarele domenii: Read the rest of this entry »

22 Mar
2017

Comments (4)

admin

Impozit specific – întrebări și răspunsuri oficiale ANAF (22.03.2017)

INTREBARE – Cum se calculează impozitul specific pentru CAEN 5630 (baruri) în cazul unei firme care nu are un spațiu propriu sau permanent închiriat, ci organizează ocazional (1/2/3 ZILE pe luna) baruri în locații diferite (la terți) – bar in cadrul unor evenimente organizate de agentul economic in speta (concerte sau petreceri)? Read the rest of this entry »