Archive for the ‘Profit / venit’ Category

16 Aug
2017

Comments (0)

admin

Tabel comparativ pentru Titlul IV – Impozitul pe venit – urmare a Legii 177/2017 (modificare Cod Fiscal)

Va supunem atentiei un material oficial, de 3 de pagini, elaborat de – DGRFP Brasov – ce prezinta un tabel comparativ pentru TITLUL IV – Impozitul pe venit, urmare a Legii 177/2017 pentru aprobarea OUG 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal . Read the rest of this entry »

15 Aug
2017

Comments (0)

admin

Tabel comparativ pentru Titlul II – IMPOZITUL PE PROFIT – urmare a Legii 177/2017 (aprobare OG 3/2017)

Va supunem atentiei un material oficial, de 3 de pagini, elaborat de – DGRFP Brasov – ce prezinta un tabel comparativ pentru TITLUL II – IMPOZITUL PE PROFIT, urmare a Legii 177/2017 pentru aprobarea OUG 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal . Read the rest of this entry »

26 Iul
2017

Comments (2)

admin

Calculul și plata impozitului pe profit în cazul opțiunii pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic – 2017

Va supunem atentiei un material informativ oficial, cu privire la – Calculul si plata impozitului pe profit în cazul opţiunii pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic – conform art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Read the rest of this entry »

04 Iul
2017

Comments (1)

admin

Modificările și completările aduse Normelor CF în ceea ce privește impozitul pe profit și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Va supunem atentiei, o informare oficiala – via AJFP Arges – referitor la modificările si completarile aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal în ceea ce priveşte impozitul pe profit și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Read the rest of this entry »

30 Mai
2017

Comments (1)

admin

Sistemul opțional anual de declarare și plată a impozitului pe profit cu plați anticipate efectuate trimestrial – info 2017

Baza legală:

Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordin ANAF 726/2016 pentru aprobarea modelului formularului (012) “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit”;
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare Read the rest of this entry »

25 Mai
2017

Comments (1)

admin

Limite de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul rezultatului fiscal – informații actualizate mai 2017

Va supunem atentiei, in cele ce urmeaza, un material oficial, elaborat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, cu privire la limite de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul rezultatului fiscal. Read the rest of this entry »

16 Mai
2017

Comments (0)

admin

Modificări și completări aduse Codului fiscal – impozit profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor, contribuții sociale, TVA (scurt și la obiect)

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 319/ 04.05.2017 a fost publicată HG nr. 284/ 2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/ 2016. Read the rest of this entry »

15 Mai
2017

Comments (0)

admin

Ghid fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor – ghid chirii 2017

Pe site-ul oficial al ANAF a fost postat azi – Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor (10 pagini) – ghid ce se referă la închirierea bunurilor mobile și imobile, exclusiv arenda și închirierea în scop turistic . Read the rest of this entry »

08 Mai
2017

Comments (1)

admin

Precizări ANAF – referitor la aplicarea impozitului specific unor activități – urmare apariției normelor de aplicare

Va supunem in continuare un material deosebit de util, cu privire la aplicarea impozitului specific unor activităţi, urmare a aparitiei Ordinului comun al Ministerului Finanțelor Publice nr. 464 din 17 Martie 2017 si al Ministerului Turismului nr. 264 din 14 Martie 2017 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Read the rest of this entry »

14 Apr
2017

Comments (6)

admin

Impozitul pe venitul global pe gospodărie – ce este, cum se aplica, cum se vor impozita veniturile, cum se vor calcula deducerile, beneficii, etc.

Ce este?

o Este o declarație de venit global ce se va completa în numele membrilor unei gospodării.
o Așadar nu este un impozit/taxă nouă, ci un mod de calcul nou.
o Declarația va fi completată de un consultant fiscal la care este arondată gospodăria.
o Modelul este aplicat în Statele Unite, Franța, Belgia etc. Read the rest of this entry »

04 Apr
2017

Comments (1)

admin

Schemă privind aplicarea sistemelor de impozitare prevăzute in CF – impozit pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozit specific

Va supunem atentiei, schema oficiala publicata de MFP/ANAF – privind aplicarea sistemelor de impozitare prevăzute de Titlul II – „Impozitul pe profit„, Titlul III – „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor„ din cadrul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a sistemului de impozitare prevăzut de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2017. Read the rest of this entry »

30 Mar
2017

Comments (1)

admin

Calcul trimestrial al creditului fiscal (cod fiscal-impozit pe profit 2016-profit reinvestit) – info

Principala modificare adusă Codului Fiscal prin Legea 227/2015, incepând cu 1 ianuarie 2016 este calcul trimestrial al facilității fiscale. Read the rest of this entry »

29 Mar
2017

Comments (1)

admin

Cod Fiscal – impozit pe profit – vânzare mijloace de transport M1 (descărcare de gestiune – deductibilitate)

Atenție – In cazul descărcării de gestiune la vânzarea/casarea mijloacele de transport cu deductibilitate limitată la deducerea amortizării la punctul 27 din NM de aplicare a Codului Fiscal se prevede limitarea valorii deductibile fiscal la 1.500 lei înmulțită cu numărul de luni rămase de amortizat. Read the rest of this entry »

24 Mar
2017

Comments (1)

admin

Declararea impozitului pe profitul anului 2016 – precizări recente ANAF (util)

ANAF informează contribuabilii plătitori de impozit pe profit că, până la final martie 2017 – detalii termen exact aicisunt obligaţi să declare impozitul pe profit aferent anului 2016, prin intermediul formularului 101 „Declaraţia privind impozitul pe profit”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016. Read the rest of this entry »

27 Feb
2017

Comments (0)

admin

Trecerea de la impozitul pe profit la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2017 – întrebări și răspunsuri ANAF

Va supunem atentiei, un material oficial ANAF, pe tema trecerii de la impozitul pe profit la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2017, material rezultat in urma sesiunilor de asistență și îndrumare online, derulate de ANAF in datele de 08.02.2017 si 15.02.2017 . Read the rest of this entry »