Archive for the ‘Microintreprinderi’ Category

16 Mai
2017

Comments (0)

admin

Modificări și completări aduse Codului fiscal – impozit profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor, contribuții sociale, TVA (scurt și la obiect)

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 319/ 04.05.2017 a fost publicată HG nr. 284/ 2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/ 2016. Read the rest of this entry »

15 Feb
2017

Comments (0)

admin

Pentru trecere de la impozit pe profit, la impozit pe venit micro – se depune D 010 pană la data de 25.02.2017

Pentru anul 2017, persoanele juridice române plãtitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevãzute la art. 47 din Codul fiscal sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificările și completãrile ulterioare, pânã la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Read the rest of this entry »

16 Ian
2017

Comments (0)

admin

Casele de amanet pot aplica sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor?

Casele de amanet, potrivit Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, sunt institutii financiare nebancare inscrise in Registrul de evidenta deschis si ţinut de Banca Naţionala a Romaniei, sunt organizate si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in activitatea de creditare desfasurata se limiteaza la acordarea de credite cu primire de bunuri in gaj. Read the rest of this entry »

12 Ian
2017

Comments (2)

admin

Modificări în aplicarea sistemului de impunere pe venitul microîntreprinderilor, începând cu 01.01.2017 – urmare a OUG 84/2016 și OUG 3/2017

ANAF informează contribuabilii că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal , publicată în Monitorul Oficial nr.977/06.12.2016 şi O.U.G nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , publicată în Monitorul Oficial nr.16/06.01.2017, au fost aduse modificări în ceea ce priveşte aplicarea sistemului de impunere a veniturilor microîntreprinderilor . Read the rest of this entry »

21 Iun
2016

Comments (0)

admin

Regulile de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor – info util

Va supunem atentiei un material elaborat de – AJFP Arges – ce contine 3 pagini – material ce trece din in revista, actualizat la nivelul lunii iunie 2016, regulile de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor . Read the rest of this entry »

31 Mai
2016

Comments (0)

admin

Modificarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului – obligații declarative

Va supunem atentiei un articol din publicatia oficiala a MFP – Revista Finanţe Publice şi Contabilitate – ce prezinta o serie de precizari cu privire la obligatiile declarative in cazul modificarii sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului. Read the rest of this entry »

23 Dec
2015

Comments (0)

admin

Modificări ale impozitul pe pe veniturile microîntreprinderilor – după 01.01.2016 (ANAF)

Va supunem atentiei un material oficial – elaborat de AJFP Arges – cu privire la modificarile aduse impozitului pe pe veniturile microintreprinderilor de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, lege ce intra in vigoare incepand cu anul 2016. Read the rest of this entry »

12 Noi
2015

Comments (0)

admin

Definirea termenului de salariat – în cazul microintreprinderilor (util)

Pornind de la prevederile O.U.G. nr. 50/2015 prin care au fost aduse modificări şi la Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, definirea termenului de salariat se regăseşte la art. 51, alin.(4) din Legea nr.227/2015. Read the rest of this entry »

10 Noi
2015

Comments (1)

admin

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2016 – informații oficiale

ANAF informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr. 817/3.11.2015 a apărut O.U.G. nr.50/ 2015 prin care au fost aduse modificări şi la Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Read the rest of this entry »

14 Sep
2015

Comments (4)

admin

Noul Cod Fiscal (Legea 227/2015) – schimbări aduse începând cu anul 2016 (microîntreprinderi, impozit pe profit, impozit pe dividende)

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial de joi (MO 688/2015) s-a publicat noul Cod fiscal pe care il vom cunoaste de acum inainte drept Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. In mod sintetic, in noul Cod fiscal remarcam: Read the rest of this entry »

25 Aug
2015

Comments (0)

admin

Decizie alocare autoturism pentru nevoile firmei – model

Multumita colegilor de pe – Contabili pe Facebook – va supunem atentiei un model de decizie pentru alocarea unui autovehicul, EXCLUSIV în scopul realizării obiectului de activitate pentru care societatea a fost înființată. Read the rest of this entry »

03 Iul
2015

Comments (0)

admin

Aspecte legate de situațiile în care o microîntreprindere iese din sistemul de impunere pe venitul microîntreprinderilor in cursul anului 2015

Va supunem atentiei un material oficial – via AJFP Arges – ce isi propune reamintirea unor aspecte legate de situatiile in care o microintreprindere iese din sistemul de impunere pe venitul microintreprinderilor in cursul anului 2015. Read the rest of this entry »

12 Ian
2015

Comments (1)

admin

Aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau a impozitului pe profit – aspecte 2015

Va supunem atentiei unn material elaborat de – AJFP Arges – ce isi propune reamintirea unor aspecte privind aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau a impozitului pe profit – începând cu data de 01.01.2015. Read the rest of this entry »

18 Noi
2014

Comments (0)

admin

Regimul fiscal al microîntreprinderilor – informatii actualizate la nov. 2014

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineste cumulative următoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

– realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. (6) din Codul Fiscal;
– realizează venituri, altele decât cele din consultantă si management, în proportie de peste 80% din veniturile totale;
– a realizat venituri care nu au depăsit echivalentul în lei a 65.000 euro; Read the rest of this entry »

28 Mai
2014

Comments (1)

admin

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu (info)

Societăţile comerciale care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii. Odată cu cererea se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către ORC privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora. Read the rest of this entry »