Archive for the ‘Legislatie actualizata’ Category

21 Iun
2017

Comments (0)

admin

Orarele de funcționare – prevederi legislative (actualizat 2017)

Structurile de vânzare cu amănuntul şi cele în care se prestează servicii de piaţă pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică, şi în conformitate cu solicitările autorităţilor administraţiei publice locale privind continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări de servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor. Read the rest of this entry »

20 Iun
2017

Comments (0)

admin

Completări aduse Codului fiscal – scutire pentru veniturile realizate din salarii (activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare), marcarea unor produse accizabile, restituiri de accize

ANAF informează contribuabilii ca in Monitorul Oficial nr. 440/14.06.2017 a fost publicată Legea nr. 136/2017 privind aprobarea OUG nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale. Read the rest of this entry »

19 Iun
2017

Comments (2)

admin

Reguli privind etichetarea și ambalarea – info 2017

La vânzarea produsului sau la prestarea serviciului comerciantul ori, după caz, prestatorul trebuie să aducă cu bună-credinţă la cunoştinţă consumatorului, la solicitarea acestuia, pe lângă informaţiile furnizate prin etichetare, marcare şi ambalare şi informaţii corecte şi utile privind caracteristicile produsului sau serviciului, condiţiile de vânzare şi modul de utilizare. Read the rest of this entry »

15 Iun
2017

Comments (3)

admin

Legea 136/2017 – aprobare OUG 32/2016 (modificări noi Cod Fiscal)

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 440 din 14.06.2017 a fost publicata Legea nr. 136 din 13 Iunie 2017 (Emitent: Parlamentul României) – lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Read the rest of this entry »

15 Iun
2017

Comments (0)

admin

Avantajele accesării unei eșalonări la plată a obligațiilor fiscale restante – info actualizat la iunie 2017

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care se confruntă cu dificultăţi financiare ANAF informează contribuabilii persoanele fizice şi juridice care înregistrază obligaţii fiscale restante că pot solicita organului fiscal eşalonări la plata debitelor restante pe o perioadă de cel mult 5 ani, în conformitate cu prevederile Titlului VII “Colectarea creanţelor fiscale”, Capitolul IV „Înlesniri la plată” din Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Read the rest of this entry »

07 Iun
2017

Comments (0)

admin

Obligația indicării preţurilor/tarifelor – info rapid și la obiect

Comerciantul care în reţeaua de distribuţie oferă spre vânzare produse/servicii trebuie să indice preţul de vânzare/tariful practicat şi preţul pe unitatea de măsură, conform reglementărilor legale în vigoare. Read the rest of this entry »

22 Mai
2017

Comments (0)

admin

Legea nr. 107/2017 – modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 (Codul fiscal)

Va informam pe aceasta cale ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 19 mai 2017, a fost publicata Legea nr. 107/18.05.2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, motiv pentru care va supunem atentiei textul integral al acesteia. Read the rest of this entry »

22 Mai
2017

Comments (2)

admin

Legea 105/2017 – modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 (zilieri)

Va informam pe aceasta cale ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 19 mai 2017, a fost publicata Legea nr. 105/18.05.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, motiv pentru care va supunem atentiei si textul integral. Read the rest of this entry »

08 Mai
2017

Comments (0)

admin

Legea 82/2017 (aprobarea OUG 84/2016) – ce noutăți aduce ?

Va informam pe aceasta cale ca in Monitorul Oficial nr. 313 din 2 mai 2017, a fost publicata – Legea nr. 82 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal. Read the rest of this entry »

05 Mai
2017

Comments (3)

admin

HG 284/2017 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Va informam pe aceasta cale ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 319 din 04 mai 2017, a fost publicata Hotărârea Guvernului României nr. 284/27.04.2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 . Read the rest of this entry »

27 Apr
2017

Comments (1)

admin

Ordinul Ministerului Mediului nr. 591/2017 – model și conținut nou la „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu”

Va informam ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 24 aprilie 2017, a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului nr. 591/07.04.2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia. Read the rest of this entry »

18 Apr
2017

Comments (8)

admin

Ordinul comun MFP 464/2017 și MT 264/2017 – aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități

Va informam ca in Monitorul Oficial nr. 266 din 14.04.2017, a fost publicat – Ordinul comun al Ministerului Finanțelor Publice nr. 464 din 17 Martie 2017 si al Ministerului Turismului nr. 264 din 14 Martie 2017 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Read the rest of this entry »

23 Mar
2017

Comments (1)

admin

OPANAF 792/2017 – norme spații de depozitare temporară

Va informam pe aceasta cale ca in Monitorul Oficial nr. 178 din 13 martie 2017 – a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 792 din 21 februarie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spatiilor de depozitare temporara si a Normelor tehnice privind utilizarea si completarea declarației de depozitare temporara. Read the rest of this entry »

22 Mar
2017

Comments (1)

admin

Legea nr. 16/2017 – privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (noutăți)

Va informam pe aceasta cale ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 21 martie 2017, a fost publicata Legea nr. 16/17.03.2017 – privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. Read the rest of this entry »

21 Mar
2017

Comments (0)

admin

OPANAF 766/2017 – statutele de expeditor și destinatar agreat

Va informam pe aceasta cale ca in Monitorul Oficial nr. 180 din 13 martie 2017 – a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 766 din 16 februarie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun. Read the rest of this entry »