Archive for the ‘Legislatie actualizata’ Category

27 Iul
2017

Comments (1)

admin

HG 512/2017 – privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă (MO 592/2017)

Va informam pe aceasta cale ca, in MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 24 iulie 2017, a fost publicata HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 512/2017 din 20 iulie 2017 privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă, motiv pentru care va oferim in continuare textul integral. Read the rest of this entry »

27 Iul
2017

Comments (2)

admin

Ce modificări a adus Legea 177/2017 asupra Codului Fiscal – noutăți importante (impozit specific, asociații proprietari, TVA, etc.)

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial, Partea I nr. 584 din 21 iulie 2017, a fost publicata Legea nr. 177/18.07.2017 – privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Read the rest of this entry »

21 Iul
2017

Comments (10)

admin

Legea 177/2017 – aprobare OUG 3/2017 (modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

Multumita colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va informam ca, in Monitorul Oficial, Partea I nr. 584 din 21 iulie 2017, a fost publicata Legea nr. 177/18.07.2017 – privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Read the rest of this entry »

21 Iul
2017

Comments (0)

admin

Modificarea formularului 630 – precizări oficiale ANAF cu privire la OPANAF 1964/2017

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.564/ 17.07.2017 a fost publicat OPANAF nr. 1.964/ 2017 pentru aprobarea formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale” . Read the rest of this entry »

19 Iul
2017

Comments (0)

admin

Livrări de bunuri prin organele de executare silită – precizări pentru contribuabili (ANAF)

Potrivit prevederilor art. 319 alin. (18) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pot fi emise facturi de către un terţ în numele şi în contul furnizorului/prestatorului în condiţiile stabilite prin normele metodologice, cu excepţia situaţiei în care partea terţă este stabilită într-o ţară cu care nu există niciun instrument juridic referitor la asistenţă reciprocă . Read the rest of this entry »

12 Iul
2017

Comments (0)

admin

Legea 162/2017 – auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

Multumita colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va informam ca în Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicata Legea nr. 162/06.07.2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. Read the rest of this entry »

06 Iul
2017

Comments (0)

admin

Anulare obligație raportare datorii scadente mai vechi de 30 de zile – Legea 155/2017

ANAF – Serviciul Asistenta Contribuabili, va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative – Legea nr. 155 din 29 iunie 2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata (Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017). Read the rest of this entry »

21 Iun
2017

Comments (0)

admin

Orarele de funcționare – prevederi legislative (actualizat 2017)

Structurile de vânzare cu amănuntul şi cele în care se prestează servicii de piaţă pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică, şi în conformitate cu solicitările autorităţilor administraţiei publice locale privind continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări de servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor. Read the rest of this entry »

20 Iun
2017

Comments (0)

admin

Completări aduse Codului fiscal – scutire pentru veniturile realizate din salarii (activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare), marcarea unor produse accizabile, restituiri de accize

ANAF informează contribuabilii ca in Monitorul Oficial nr. 440/14.06.2017 a fost publicată Legea nr. 136/2017 privind aprobarea OUG nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale. Read the rest of this entry »

19 Iun
2017

Comments (2)

admin

Reguli privind etichetarea și ambalarea – info 2017

La vânzarea produsului sau la prestarea serviciului comerciantul ori, după caz, prestatorul trebuie să aducă cu bună-credinţă la cunoştinţă consumatorului, la solicitarea acestuia, pe lângă informaţiile furnizate prin etichetare, marcare şi ambalare şi informaţii corecte şi utile privind caracteristicile produsului sau serviciului, condiţiile de vânzare şi modul de utilizare. Read the rest of this entry »

15 Iun
2017

Comments (3)

admin

Legea 136/2017 – aprobare OUG 32/2016 (modificări noi Cod Fiscal)

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 440 din 14.06.2017 a fost publicata Legea nr. 136 din 13 Iunie 2017 (Emitent: Parlamentul României) – lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Read the rest of this entry »

15 Iun
2017

Comments (0)

admin

Avantajele accesării unei eșalonări la plată a obligațiilor fiscale restante – info actualizat la iunie 2017

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care se confruntă cu dificultăţi financiare ANAF informează contribuabilii persoanele fizice şi juridice care înregistrază obligaţii fiscale restante că pot solicita organului fiscal eşalonări la plata debitelor restante pe o perioadă de cel mult 5 ani, în conformitate cu prevederile Titlului VII “Colectarea creanţelor fiscale”, Capitolul IV „Înlesniri la plată” din Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Read the rest of this entry »

07 Iun
2017

Comments (0)

admin

Obligația indicării preţurilor/tarifelor – info rapid și la obiect

Comerciantul care în reţeaua de distribuţie oferă spre vânzare produse/servicii trebuie să indice preţul de vânzare/tariful practicat şi preţul pe unitatea de măsură, conform reglementărilor legale în vigoare. Read the rest of this entry »

22 Mai
2017

Comments (0)

admin

Legea nr. 107/2017 – modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 (Codul fiscal)

Va informam pe aceasta cale ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 19 mai 2017, a fost publicata Legea nr. 107/18.05.2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, motiv pentru care va supunem atentiei textul integral al acesteia. Read the rest of this entry »

22 Mai
2017

Comments (2)

admin

Legea 105/2017 – modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 (zilieri)

Va informam pe aceasta cale ca, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 19 mai 2017, a fost publicata Legea nr. 105/18.05.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, motiv pentru care va supunem atentiei si textul integral. Read the rest of this entry »