Archive for the ‘Codul muncii’ Category

23 Iun
2017

Comments (0)

admin

Încadrare elevi și studenți pe perioada vacanței de vară – precizări oficiale

Angajatorii care încadrează elevi sau studenti pe perioada vacantei de vara, beneficiaza pentru fiecare elev sau student de un stimulent lunar in cuantum de 250 lei/luna . Read the rest of this entry »

19 Iun
2017

Comments (0)

admin

Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților – info actualizat (iunie 2017)

Conform Art. 144 din Codul Munciivarianta la zi aici – dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor, iar dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Read the rest of this entry »

16 Iun
2017

Comments (1)

admin

Intenție modificări Legea Zilierilor nr. 52/2011 – înființare agenții de mediere (firme cu cod CAEN 7810)

Pe site-ul oficial al MMJS a fost postat in data de 15.06.2017 – un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 – text la mai 2017 aici – privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri , prezentul proiect de act normativ dorind sa reglementeze următoarele aspecte: Read the rest of this entry »

14 Iun
2017

Comments (1)

admin

Legea privind internshipul – proiect nou postat de Ministerul Muncii

Pe site-ul oficial al MMJS a fost postat recent un – Proiect de Lege privind internshipul – propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect putand fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.gov.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (termen limita 18.06.2017). Read the rest of this entry »

14 Iun
2017

Comments (0)

admin

NOU – modificări Codul Muncii – CIM neîncheiat în formă scrisă, se prezuma ca a fost încheiat pe o durata nedeterminată, AA la CIM trebuie făcut anterior producerii efectelor juridice ale modificării, etc.

La nivel european, munca nedeclarată reprezintă orice activitate remunerată care este legală în ceea ce priveşte natura sa, dar nu este declarată autorităţilor publice. Prin urmare, prin prestarea activităţii fără declararea acesteia, statul nu îşi exercită atributul său fiscal asupra veniturilor provenite din munca realizată, iar salariatul nu beneficiază de protecţia reglementată de legislaţia muncii . Read the rest of this entry »

13 Iun
2017

Comments (1)

admin

Tratamentul fiscal al veniturilor din salarii – persoana fizică cu handicap accentuat

Intrebare – O persoana fizică cu handicap accentuat este scutită de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din salarii? Read the rest of this entry »

13 Iun
2017

Comments (1)

admin

Model cerere eliberare extras din REVISAL (pentru persoane fizice) – model oficial ITM 2017

Va prezentam in continuare modelul (actualizat 2017) de cerere de eliberare extras din REVISAL, cerere ce se depune de catre ORICE PERSOANA FIZICA – pentru a beneficia ulterior de adresa oficiala din partea ITM cu datele reale din Revisal. Read the rest of this entry »

12 Iun
2017

Comments (1)

admin

NOU – proiect de lege privind reglementarea activității de tele-muncă (oficial)

Pe site-ul oficial al MMJS a fost postat un – Proiect de lege privind reglementarea activității de tele-muncă – in expunerea de motive precizandu-se urmatoarele: Read the rest of this entry »

12 Iun
2017

Comments (2)

admin

Impozitarea veniturilor din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri – info iunie 2017

Baza legală:
Legea 52/2011, republicată în 2015, modificată şi completată prin Legea 105/2017,
Legea 2272015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare,
– Ordin 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 52/2011,
Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii 1045/2084/793/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Read the rest of this entry »

12 Iun
2017

Comments (1)

admin

Cerere recuperare bază date Revisal de la ITM – 2017 (model oficial și editabil)

Va supunem atentiei modelul de cerere (actualizat 2017), prin care PERSOANA JURIDICA solicita recuperarea bazei de date de la ITM , avand ca motiv pierderea datelor din calculatorul pe care era instalat programul – ca urmare a unei defectiuni, sau din alte motive. Read the rest of this entry »

08 Iun
2017

Comentariile sunt închise pentru Model cerere eliberare extras din REVISAL (pentru persoane juridice) – model oficial ITM 2017

admin

Model cerere eliberare extras din REVISAL (pentru persoane juridice) – model oficial ITM 2017

Va prezentam in continuare modelul (actualizat 2017) de cerere de eliberare extras din REVISAL, cerere ce se depune de catre ORICE PERSOANA JURIDICA – pentru a beneficia ulterior de adresa oficiala din partea ITM cu datele din Revisal. Read the rest of this entry »

07 Iun
2017

Comments (0)

admin

Adresa răspuns mod de îndeplinire măsuri dispuse cu ocazia controlului ITM – model oficial

Read the rest of this entry »

05 Iun
2017

Comments (0)

admin

Cerere amânare control ITM (prezentare documente la sediul instituției) – model oficial, gratuit și editabil

Va supunem atentiei un model de „CERERE AMANARE CONTROL ITM”, prin care se solicita amanarea prezentarii documentelor la controlul dintr-o anumita data, pentru o data ulterioara, cu prezentarea motivelor obiective pentru care se cere aceasta. Read the rest of this entry »

03 Iun
2017

Comments (0)

admin

Acord salariat/angajat pentru muncă în zilele de sărbătoare legală – model gratuit și editabil

Pornind de la articolul de ieri, in care v-am prezentat – modelul de decizie pentru chemare la munca in zile de sarbatori legale (prevazute in legislatia in vigoare – model aici) – la recomandarile colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va informam ca este necesar si un acord al salariatului/angajatului, in acest sens (munca in zile de sarbatoare legala), CA SI SUPORT LA DECIZIA ADOPTATA LA NIVELUL ENTITATII. Read the rest of this entry »

02 Iun
2017

Comments (1)

admin

Decizie pentru muncă în zilele de sărbătoare legală (nominalizare salariați/angajați, precizare mod compensare) – model gratuit

Va spunem atentiei un model de decizie pentru – chemare la munca in zile de sarbatori legale (prevazute in legislatia in vigoare – detalii aici) – model foarte necesar in aceste zile. In aceasta se prevede in mod expres si modalitatea de compensare a orelor lucrate in zilele de sarbatori legale. Read the rest of this entry »