Archive for the ‘CECCAR’ Category

11 Apr
2017

Comments (0)

admin

Raport de misiune (întocmire și semnare a situațiilor financiare) – model CECCAR

Va supunem atentiei un model de Raport de Misiune, ce se intocmeste de catre expertul contabil, urmare a misiunii de întocmire şi semnare a situaţiilor financiare ale unei entitati (firma/ONG/etc.) pentru exerciţiul financiar de la 31.12 dintr-un anumit an. Read the rest of this entry »

07 Apr
2017

Comments (2)

admin

Obține viza de exercitare a profesiei (CECCAR) pe anul 2017 – pana la 14.04.2017 (oficial)

Urmare deciziei conducerii CECCAR, s-a stabilit ca vor fi publicati in Monitorul Oficial toti membrii care isi indeplinesc obligatiile fata de Corp (prevazute in Metodologiile de acordare a vizei si plata cotizatiilor aprobate de Conferinta Nationala Extraordinara din 9 ianuarie 2017) pana la data de 14 aprilie 2017 . Read the rest of this entry »

06 Apr
2017

Comments (0)

admin

Organizarea şi conducerea contabilităţii – Legea 82/1991 cu modificările ulterioare (info)

Începând cu 1 ianuarie 2015, s-a introdus in actul normativ precizarea că prin persoană împuternicită se înțelege persoană angajată cu contract de muncă fiind astfel eliminată din lege acea posibilitate ca o persoană care nu este in relații contractuale cu o societate să poată să întocmească situațiile financiare. Read the rest of this entry »

03 Apr
2017

Comments (0)

admin

O societate neplătitoare de TVA își propune să presteze servicii pentru parteneri UE. Mai trebuie să își ia cod special pentru operațiunile respective, dacă s-a scos înscrierea în ROI?

In conformitate cu prevederile art. 317 alin.1 lit.b, persoana impozabilă neînregistrată în scop TVA (societate comercială in cazul dvs care efectuează prestări de servicii pentru care locul prestării este in UE in conformitate cu art.278 alin.2 are obligația de a solicita înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiuni intracomunitare. Read the rest of this entry »

31 Ian
2017

Comments (0)

admin

Tabel comparativ cotizații CECCAR 2016 – 2017 (oficial)

Multumita colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va supunem atentiei un tabel comparativ cu privire la cotizatiile CECCAR, adica cele existente in 2016 vs. cele noi aferente 2017. Read the rest of this entry »

25 Ian
2017

Comments (0)

admin

Punct de vedere CECCAR referitor la proiect modificare OPANAF 3698/2015 (modificare Declarația 010)

Va supunem atentiei – punctul de vedere al CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică. Read the rest of this entry »

29 Noi
2016

Comments (0)

admin

Proiectul noului Regulament de organizare şi funcționare a C.E.C.C.A.R.

CECCAR prezinta pe site-urile filialelor – proiectul noului Regulament de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R., solicitându-vă ca eventualele dumneavoastră propuneri şi sugestii de completare, sau modificare a prevederilor acestuia, să fie transmise până miercuri, 30 noiembrie 2016, spre a fi înaintate Consiliului Superior al Corpului. Read the rest of this entry »

03 Noi
2016

Comments (4)

admin

Am făcut parteneriat cu ANAF pentru monitorizarea contabililor – declarație Președinte CECCAR

La nivel național sunt peste 40.000 de experți contabili, din care 25.000 fac parte din Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați (CECCAR), organism profesional condus de prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova. Prezent la Universitatea din Craiova, ca invitat la jubileul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, președintele CECCAR a acordat pentru GdS un interviu în cadrul căruia a precizat că se încearcă o corectă monitorizare a experților contabili, pentru a înlătura persoanele care practică astfel de activități fără viză. Read the rest of this entry »

31 Oct
2016

Comments (0)

admin

Decizia CSIPPC nr. 315/2016 privind înființarea Departamentului inspecții în cadrul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

Va informam pe aceasta cale, ca în Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 26 octombrie 2016 a fost publicata Decizia Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 315/28.09.2016 privind înfiinţarea Departamentului inspecţii şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile. Read the rest of this entry »

21 Sep
2016

Comments (0)

admin

Ziua Contabilului Român – 21.09.2016 – “La Multi Ani!” din partea noastră

Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an de către toţi profesioniştii contabili din România drept “Ziua Naţională a Contabilului Român”. Read the rest of this entry »

11 Dec
2015

Comments (1)

admin

Obținerea vizei de exercitare a profesiei în anul 2016 – oficial CECCAR

În conformitate cu Normele C.E.C.C.A.R. 1500/2009, viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabilii autorizați pe anul 2016 se acordă până la data de 31 ianuarie 2016 dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: Read the rest of this entry »

10 Dec
2015

Comments (2)

admin

Parafa anuală de membru CECCAR – modalitate obținere 2016 (oficial)

CECCAR reaminteste că prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele măsuri pe linia transparenţei activităţilor profesionale ale membrilor Corpului, care prevăd că : Read the rest of this entry »

07 Dec
2015

Comments (1)

admin

Facilităţi acordate membrilor care respectă termenele legale pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de CECCAR

În vederea stimulării dezvoltării profesiei de expert contabil şi contabil autorizat precum şi pentru întărirea disciplinei financiare în rândul membrilor, Consiliul Superior al Corpului a aprobat unele facilităţi acordate membrilor care respectă termenele legale în vigoare pentru obţinerea vizei de exercitare a profesiei, după cum urmează: Read the rest of this entry »

04 Dec
2015

Comments (0)

admin

Propuneri de întrebări privind testul organizat în vederea înscrierii în GEJ (oficial 2015)

Va supunem atentiei, varianta actualizata la nivelul lunii decembrie 2015 pentru setul de propuneri de întrebări privind testul organizat în vederea înscrierii în GEJ. Speram sa va fie de folos. Read the rest of this entry »

21 Sep
2015

Comments (1)

admin

“La Multi Ani!” cu ocazia Zilei Contabilului Roman – 21.09.2015

Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an de către toţi profesioniştii contabili din România drept “Ziua Naţională a Contabilului Român”. Read the rest of this entry »