16 Apr
2014

Comentarii (0)

admin

Info rapid continut “Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale” (oficial)

Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270/11.04.2014, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 544/2014text integral aici – privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificărilor fiscale. Citeste mai departe »

16 Apr
2014

Comentarii (0)

admin

Proiect nou de OUG pentru modificarea Codului Fiscal – pentru aplicarea scutirii de impozit a profitului reinvestit (oficial – MFP)

Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat (în data de 15.04.2014) un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art.19 (indice 2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal – perin care se propun o serie de reglementări pentru aplicarea scutirii de impozit a profitului reinvestit. Citeste mai departe »

16 Apr
2014

Comentarii (0)

admin

Model “Nota explicativa nr. 10 (alte informații)” – anexa importantă pentru dosar bilanț (contabil) anual la 31.12.2013

Va supunem atentiei, in cele ce urmeaza, varianta actualizata la nivelul anului 2014 pentru Nota explicativa nr. 10 – Alte informatii cu privire la anul fiscal 2013 – model ce reda informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, info in legatura cu bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda străina, informatii referitoare la impozitul pe profit, cifra de afaceri, etc. Citeste mai departe »

15 Apr
2014

Comentarii (1)

admin

OMFP 544/2014 – aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 270 din 11.04.2014, motiv pentru care va supunem atentiei textul integral al acestuia. Citeste mai departe »

15 Apr
2014

Comentarii (0)

admin

Proiect MFP pentru modificarea legii privind acordarea tichetelor de masă (nou)

Pe aite-ul oficial al MFP a fost publicat (în data de 14.04.2014) un Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare , din a carui nota de fundamentare am extras umratoarele schimbari preconizate: Citeste mai departe »

15 Apr
2014

Comentarii (0)

admin

Atestare/Raport expert contabil (fara observatii) – pentru certificare bilant la 31.12.2013 (model)

Pentru cei interesati, va propunem in cele ce urmeaza (ca si in anii trecuti) – un model de raport ce se intocmeste de catre expertul contabil insarcinat cu semnarea bilantului, pentru cazul in care nu are observatii suplimentare cu privire la acesta. Modelul este actualizat la nivelul anului 2014. Citeste mai departe »

14 Apr
2014

Comentarii (0)

admin

ONRC lansează certificatul constatator electronic – ce poate obţinut online (info)

Obținerea online a certificatelor constatatoare şi a furnizărilor de informaţii din registrul comerţului devine funcțională, începând saptamana trecuta, mai exact din data de 10 aprilie 2014, prin intermediului portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului – https://portal.onrc.ro. Citeste mai departe »

14 Apr
2014

Comentarii (0)

admin

Nota explicativa nr. 9 – componenta importanta dosar bilant la 31 decembrie 2013 (model orientativ)

Va oferim in continuare varianta actualizata la nivelul anului 2014 pentru Nota explicativa nr. 9 – Exemple de calcul si analiza principalilor indicatori economico-financiari pentru 2013 – model in varianta Excel si cu un numar de 3 pagini (vezi sheet-uri). Citeste mai departe »

12 Apr
2014

Comentarii (0)

admin

Sinteza saptamanii 07.04.2014 – 11.04.2014 – resurse bilant contabil la 2013, noutati legislative, informatii fiscale oficiale

Stim ca sunteti ocupati cu lucruri importante, avand in vedere ca se apropie Sărbătorile Pascale, insa va propunem in continuare tradiționala recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate unii dintre voi ați fost foarte ocupați în timpul săptămânii și nu ați avut timp sa urmăriți blogul nostru. Citeste mai departe »

11 Apr
2014

Comentarii (0)

admin

Procedura rambursare TVA dupa aparitia OMFP 491/2014 – info oficial

Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial nr. 249/07.04.2014 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 491/2014text integral aici – pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare . Citeste mai departe »

11 Apr
2014

Comentarii (0)

admin

Plata contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obţinute din închiriere aferente trimestrului 1 (2014) – precizări oficiale

Datorita faptului ca în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264/10.04.2014, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 550/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014 – contribuabilii cărora nu le sunt incidente prevederile art. 82 alin. (2) din Codul Fiscal, întrucât nu au avut obligaţia efectuării de plăţi anticipate în anul precedent, au obligaţia efectuării plăţilor anticipate pentru anul curent, pentru sumele cu titlu de impozit sau contribuţii sociale înscrise în decizie şi pentru care termenele de plată au expirat, la data comunicării de către organul fiscal a deciziei de impunere pentru plăţi anticipate. Citeste mai departe »

11 Apr
2014

Comentarii (2)

admin

Raport cenzor/cenzori – model pentru bilanț asociații/fundații/federații (ONG-uri) la 31.12.2013

Va supunem atenției modelul de Raport Cenzor/Cenzori, actualizat la nivelul anului 2014, necesar la completarea dosarului pentru depunerea bilantului contabil la 31.12.2013 (la ONG) – model ce poate fii folosit de o asociație/fundație/federație. Din experienta proprie va putem confirma ca se cere a fii prezent la dosar in momentul depunerii la DGFP (ghișeu sau online), chiar daca legislația prevede ca nu este necesar cenzor in cazul unui ONG cu pana la 3 asociați . Citeste mai departe »

10 Apr
2014

Comentarii (0)

admin

Restituire accize in cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane si in cazul transportului de persoane – NOU

Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial nr. 241/04.04.2014 a fost publicată Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 14/2014text integral – pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu următoarele prevederi: Citeste mai departe »

10 Apr
2014

Comentarii (1)

admin

Nota explicativa “Anexa 9″ – pentru dosar de bilanț la 31.12.2013 pentru ONG (model)

Va supunem atentiei modelul (actualizat la nivelul anului 2014) de “Anexa 9″ pentru dosar bilant ONG la 31.12.2013, nota ce se intocmeste in mod obligatoriu de persoanele juridice fără scop patrimonial si care aduce alte informatii (cu referire la anul 2013) in ceea ce priveste asociatia in cauza. Citeste mai departe »

09 Apr
2014

Comentarii (1)

admin

OMFP 491/2014 – modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA

In Monitorul Oficial nr. 249 din 07.04.2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 491 din 28 Martie 2014 – pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, al carui text vi-l supunem atentiei in continuare. Citeste mai departe »