25 May
2016

Comentarii (0)

admin

Legea 102/2016 – privind incubatoarele de afaceri (nou)

Avand in vedere ca în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23 mai 2016 a fost publicata Legea nr. 102/19.05.2016 privind incubatoarele de afaceri, va supunem atentiei textul integral al acesteia. Citeste mai departe »

25 May
2016

Comentarii (0)

admin

OPANAF 1559/2016 – aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată

Avand in vedere ca în Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 24 mai 2016 a fost publicat Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1559/17.05.2016 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, va supunem atentiei textul integral al acestuia. Citeste mai departe »

25 May
2016

Comentarii (0)

admin

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – publicată în MO 390/23.05.2016

Avand in vedere ca in în Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 23 mai 2016 a fost publicata Legea nr. 98/19.05.2016 privind achiziţiile publice, dar tinand cont si de faptul ca se aduc modificări importante in acest domeniu, pentru cei interesati, supunem atentiei textul integral al acesteia. Citeste mai departe »

24 May
2016

Comentarii (0)

admin

ANAF răspunde ANSPDCP cu privire la amenda de 16.000 lei – oficial (a respectat drepturile şi libertăţile fundamentale)

Prin Legea nr. 207/2015 (Codul de procedurã fiscalã), adoptată de Parlamentul României, s-a stabilit în sarcina Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a organelor fiscale locale și a altor instituții publice, care administrează creanțe fiscale, obligația de a publica listele contribuabililor care înregistreazã restanțe fiscale. Citeste mai departe »

24 May
2016

Comentarii (1)

admin

ATENȚIE – posibile erori în procesul de semnare electronică a declarațiilor fiscale – comunicat ANAF

Pe site-ul oficial al ANAF – www.anaf.ro – a fost postata o atentionare pentru contribuabili, care spune urmatoarele: Citeste mai departe »

24 May
2016

Comentarii (0)

admin

ANAF amendata cu 16.000 lei de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Începând cu data de 17 mai 2016, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a dispus efectuarea unei investigaţii din oficiu la Agenția Națională de Administrare Fiscală – A.N.A.F., ca urmare a publicării în 16 mai 2016, pe Internet, a listei cu 187.230 contribuabili – persoane fizice cu restanțe fiscale mai mari de 1.500 lei la 31 martie 2016. Citeste mai departe »

24 May
2016

Comentarii (0)

admin

Dosar bilanț (situații financiare anuale – raportări contabile anuale) la 31.12.2015 – model OPIS 2016

Dupa cum v-am obișnuit si in anii trecuti, pentru a usura punerea la punct a dosarului, iata pe link-ul de mai jos, modelul de “Opis Dosar Bilanț la 31.12.2015”, insa actualizat la 2016. Citeste mai departe »

23 May
2016

Comentarii (0)

admin

Cerere pentru concediu de odihnă (CO), dar și pentru alte tipuri de concediu – model orientativ actualizat 2016

Apropiindu-se “sezonul” concediilor de odihna, dar tinand cont si de faptul ca este obligatorie prezenta acestor documente (la dosarele de personal), ne-am gândit sa va aducem din nou la cunoștința (ca si in anii trecuti) modelele de cereri pentru concediu de odihnă postate de noi pana acum. Citeste mai departe »

21 May
2016

Comentarii (0)

admin

Sinteza săptămânii 16.05.2016 – 20.05.2016 – lămuriri ITM la noul Revisal, ghiduri utile, spețe ANAF, etc.

Fiind week-end, va supunem atenției “tradiționala” recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate unii dintre voi ați fost foarte ocupați în timpul săptămânii și nu ați avut timp sa urmăriți blogul nostru. Citeste mai departe »

20 May
2016

Comentarii (0)

admin

Avertisment ITM privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă – mai 2016

INFORMAȚII DESPRE INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

Conform prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate- republicată, pentru a putea desfășura activitatea de plasare forță de muncă în străinătate, agentul de ocupare a forţei de muncă: Citeste mai departe »

20 May
2016

Comentarii (0)

admin

Ghid explicativ ANAF pentru Formularul 201 – Declarație privind veniturile realizate din străinătate (2016)

Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat un ghid explicativ (Infografic) pentru Formularul 201 – Declarație privind veniturile realizate din străinătate , motiv pentru care vi-l supunem atentiei in cele ce urmeaza. Citeste mai departe »

19 May
2016

Comentarii (0)

admin

Termenul pentru declarare a impozitului pe construcţii datorat pentru anul 2016 şi de plată a 50% din valoarea acestuia – 25.05.2016

Cine datorează impozitul pe construcţii ?

– persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;
– persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
– persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene. Citeste mai departe »

19 May
2016

Comentarii (0)

admin

Exista obligația de a emite bonuri fiscale pentru comercializarea bunurilor prin intermediul automatelor?

Potrivit art. 2 lit. p) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, se excepteaza de la obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale operatorii economici care efectueaza incasari in numerar din livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Citeste mai departe »

18 May
2016

Comentarii (0)

admin

ATENȚIE MARE la utilizarea butonului RADIAT din REVISAL-ul nou – info oficial ITM

Pe pagina oficiala de Facebook, ITM Harghita menţioneaza faptul că opţiunea de radiere se va utiliza DOAR în cazul în care CONTRACTUL SAU SALARIATUL A FOST ADĂUGAT ERONAT LA UN ANGAJATOR şi NU ARE CA SCOP CORECTAREA ERORILOR SAU A INFORMAŢIILOR INTRODUSE INCORECT . Citeste mai departe »

18 May
2016

Comentarii (0)

admin

Casele de amanet se încadrează în categoria entităților exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr.70/2015 ?

Conform art. 1 alin.(2) din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, prevederile prezentului capitol nu se aplică: Citeste mai departe »